Cỡ chữ:A | A- |A+

Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 – 2025 tại thị xã Hoài Nhơn

Bài đăng vào lúc: 16:52:00, ngày: 21/03/2023 GMT +7


Sáng ngày 19/3/2023, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng với Chuyên đề một số vấn đề về quản lý ngân sách cấp xã tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn (Số 06 đường 28/3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn), đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Lớp bồi dưỡng.
Chuyên đề quản lý ngân sách cấp xã của Sở Tài chính

Lớp bồi dưỡng này thuộc Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố giai đoạn 2023 – 2025 theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh, được tổ chức Đợt 1 (từ ngày 17/3/2023 đến ngày 19/3/2023) tại thị xã Hoài Nhơn. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tại thị xã Hoài Nhơn được triển khai làm 8 lớp học với 13 chuyên đề và kế hoạch sẽ có 1.299 cán bộ, công chức cấp xã tham gia.
Tham gia Lớp bồi dưỡng của Sở Tài chính gồm có 146 cán bộ, công chức của 61 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn; trong đó có 49 cán bộ là Phó chủ tịch xã phụ trách lĩnh vực kinh tế và 97 công chức Tài chính - Kế toán. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng mà Sở Tài chính hướng đến là giúp cho 100% Phó Chủ tịch UBND, công chức Tài chính - Kế toán cấp xã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về quản lý ngân sách cấp xã.

Có 146 cán bộ, công chức cấp xã tham dự Lớp bồi dưỡng

Báo cáo trực tiếp tại Lớp bồi dưỡng là đồng chí Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Đồng chí đã tập trung truyền đạt các kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức đối với lĩnh vực quản lý ngân sách cấp xã và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực thi công vụ tại địa phương.

Đ/c Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính là báo cáo viên của lớp bồi dưỡng
 
Chuyên đề Quản lý ngân sách cấp xã gồm: (1) một số khái niệm, nguyên tắc và quy định chung của các lĩnh vực Quản lý ngân sách, Quản lý, sử dụng tài sản công và Quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; (2) Quy trình quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn (cụ thể: Lập dự toán ngân sách năm sau; Giao và phân bổ dự toán; Chấp hành dự toán; Khóa sổ và quyết toán ngân sách); (3) Quản lý, sử dụng tài sản công; (4) Quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành; (5) Công khai ngân sách. Theo đó, đồng chí đã cụ thể hóa và mô tả bằng hình ảnh đối với một số nghiệp vụ phát sinh cơ bản ở cấp xã nhằm giúp các công chức xã có cái nhìn tổng quát về quản lý ngân sách cấp xã.
Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đặc điểm, tính chất chuyên môn của chức danh công chức Tài chính – Kế toán xã, Sở Tài chính còn xác định, cụ thể hóa và mô tả bằng hình ảnh đối với một số nghiệp vụ phát sinh cơ bản ở cấp xã để giúp các công chức xã có cái nhìn tổng quát, sinh động, dễ tiếp thu đối với khối lượng công việc phát sinh trong một năm của một công chức Tài chính – Kế toán cấp xã.
Đặc biệt, trong suốt quá trình diễn ra Lớp bồi dưỡng, các cán bộ, công chức cấp xã được trực tiếp tương tác với báo cáo viên thông qua việc xem bài tập thực hành, chia sẻ, trao đổi, thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ và mong Sở Tài chính giải đáp hoặc tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Một công chức Kế toán ở phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn đang trình bày các vướng mắc phát sinh trong công việc

Phát biểu chỉ đạo Lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cán bộ, công chức cấp xã phải nắm rõ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc cấp xã để tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền về các nội dung thu, chi, cân đối ngân sách cấp xã. Qua đó, đòi hỏi các cán bộ, công chức này phải thường xuyên cập nhật, nắm bắt các quy định hiện hành của Nhà nước để triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Đ/c Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lớp bồi dưỡng
           
Ngoài ra, vào cuối giờ, Sở Tài chính còn tổ chức một bài kiểm tra cho cán bộ, công chức để nắm bắt mức độ tiếp thu bài giảng.   


Tóm lại, Lớp bồi dưỡng quản lý ngân sách cấp xã của Sở Tài chính cơ bản đáp ứng được mục tiêu trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành với thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ mang tính chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực thi hành công vụ, đáp ứng yêu cầu công tác.

Trong thời gian đến, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố giai đoạn 2023 - 2025 của UBND tỉnh đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại của tỉnh Bình Định.

Trần Thị Quỳnh Như