Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII

Bài đăng vào lúc: 16:31:00, ngày: 19/11/2019 GMT +7


Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và Thông báo số 32/TB-HĐND ngày 08/11/2019 của HĐND thị xã An Nhơn về thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII và trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND Thị xã khóa XI, ngày 15/11/2019, ông Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đơn vị thị xã An Nhơn tiếp xúc cử tri tại phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Mỹ.

 

Tiếp xúc cử tri xã phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Mỹ

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Hoàng Nghi – Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đã thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII và kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII.
Về các nội dung UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII gồm có 09 báo cáo và 26 tờ trình. Trong đó, có một số nội dung quan trọng liên quan đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của cử tri như: Tờ trình về việc thông qua cơ chế hỗ trợ xi măng để sửa chữa các tuyến đường bê tông giao thông nông thôn bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc thông qua Đề án Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh… Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh cũng có các báo cáo, tờ trình trình HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Sau khi nghe Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND thị xã báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII, một số cử tri tiếp tục có ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình.
Một số cử tri phát biểu ý kiến

Kết thúc hội nghị, Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các cử tri để tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Thái Công Luận, Phòng QLNS