Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Triển khai tập huấn việc sử dụng và khai thác Kho dữ liệu thu-chi NSNN và Hệ thống trung tâm trao đổi thông tin thu NSNN

Bài đăng vào lúc: 14:52:00, ngày: 22/11/2019 GMT +7


Thực hiện nội dung công văn số 8375/BTC-THTK ngày 22/07/2019 của Bộ Tàichính về việc tăng cường khai thác kho dữ liệu thu-chi NSNN; công văn số 1012/THTK-CNTT ngày 24/10/2019 của Cục Tin học và Thống kê Tài chính về việc cung cấp tài khoản truy cập hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin Thu NSNN; tính đến thời điểm hiện nay, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố đã được Bộ Tài chính cung cấp tài khoản đăng nhập để khai thác kho dữ liệu thu-chi NSNN và hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu NSNN. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác sử dụng, còn gặp nhiều khó khăn, số liệu không khớp giữa các báo cáo chi tiết và tổng hợp.
Để hỗ trợ các Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố khai thác, sử dụng có hiệu quả Kho dữ liệu NSNN (viết tắt là KHONS) và Hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin thu NSNN, ngày 22/11/2019, Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn việc sử dụng và khai thác Kho dữ liệu thu-chi NSNN và Hệ thống trung tâm trao đổi thông tin thu NSNN tại Hội trường tầng 4 – Văn phòng Sở Tài chính 181 Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn.

Ảnh: Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố đều cử cán bộ tham dự lớp tập huấn 
Chương trình tập huấn có sự tham gia của 11 Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố, trong đó, mỗi đơn vị cử 02 cán bộ đã được cung cấp tài khoản đăng nhập. Nội dung chính của buổi tập huấn gồm: đầu tiên là hướng dẫn việc sử dụng, khai thác Kho dữ liệu thu-chi NSNN và Hệ thống trung tâm trao đổi thông tin thu NSNN; tiếp theo là để cán bộ tại các Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hành trực tiếp tại buổi tập huấn và giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình sử dụng.
Kho dữ liệu NSNN (viết tắt là KHONS) là tập hợp các dữ liệu về NSNN và các dữ liệu kinh tế xã hội khác được sắp xếp, tổ chức để quản lý, vận hành và khai thác thông qua phương tiện điện tử. KHONS được xây dựng và triển khai tập trung, thống nhất trong phạm vi toàn quốc, thực hiện chức năng đồng bộ, bổ sung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, tổng hợp dữ liệu để khai thác, lập báo cáo tĩnh, báo cáo tùy biến, báo cáo đồ họa… theo các chiều thông tin khác nhau phục vụ công tác quản lý, điều hành, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tài chính - ngân sách nhà nước. Hiện nay, KHONS sử dụng nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay trong việc xây dựng một datawarehouse chuẩn và triển khai các công cụ báo cáo thông minh Business Intelligence nhằm chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tối ưu hóa hiệu quả khai thác thông tin từ kho dữ liệu. Với việc đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống TABMIS, hệ thống quản lý thu NSNN tập trung tại Kho bạc Nhà nước (KBNN), thông tin thống kê tài chính, danh mục dùng chung, đây được đánh giá là ứng dụng tương đối phức tạp và thực hiện đồng bộ từ nhiều nguồn dữ liệu nhất của ngành Tài chính. 

Ảnh: Ông Hà Phú Cường – Phó Trưởng phòng DNTH hướng dẫn việc khai thác, sử dụng Kho dự liệu thu-chi NSNN

Còn Hệ thống trung tâm trao đổi thông tin thu NSNN là hệ thống ứng dụng, làm nền tảng kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong ngành Tài chính. Kết nối trực tiếp tới đầu Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin, định tuyến các gói tin; Theo dõi lịch sử truyền tin, tình trạng gói tin, ....; Kết nối đến các ứng dụng đặt tại Bộ Tài chính: KHONS, DMDC, CMS; Ứng dụng quản lý ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện trao đổi các thông tin thu.
Ảnh: Ông Thái Công Luận – Chuyên viên phòng QLNS hướng dẫn việc khai thác, sử dụng Hệ thống trao đổi thông tin thu NSNN

Sở Tài chính tổ chức lớp tập huấn cách sử dụng hiệu quả 02 Hệ thống này với mục tiêu giúp các Phòng Tài chính – Kế hoạch giảm rất nhiều thời gian, nguồn lực làm công tác tổng hợp báo cáo đồng thời đảm bảo tính nhất quán về dữ liệu từ trung ương đến địa phương, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trực quan, sinh động, đa chiều về NSNN, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân sách.
Các hình ảnh khác tại buổi tập huấn:
 
Cán bộ Phòng TC-KH thực hành
 
Cán bộ Phòng TC-KH trao đổi thảo luận

Phòng Tài chính Doanh nghiệp – Tin học