Cỡ chữ:A | A- |A+

Công bố quyết định thanh tra tại UBND thị trấn Phù Mỹ

Bài đăng vào lúc: 15:51:28, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2015, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố quyết định thanh tra tại UBND thị trấn Phù Mỹ. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính và Thanh tra Sở Tài chính, Đoàn thanh tra tài chính cùng đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Phù Mỹ, đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Mỹ và các bộ phận, cá nhân có liên quan của UBND thị trấn Phù Mỹ.
 
Ông Trương Văn Phương-Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Tài chính chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra
Theo Quyết định số 1681/QĐ-STC-TTr ngày 08/6/2015 của Giám đốc Sở Tài chính đã công bố, Đoàn thanh tra gồm 03 thành viên do ông Phạm Văn Dũng – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính – làm Trưởng Đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2014 tại UBND thị trấn Phù Mỹ trong thời hạn 25 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. 
 
Ông Phạm Văn Dũng-Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra và thông qua kế hoạch tiến hành thanh tra
Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra; Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan.
Cũng theo quyết định của Giám đốc Sở Tài chính, ông Trần Thanh Phong – Thanh tra viên Thanh tra Sở Tài chính được cử làm nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.
Tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Văn Định Hà – Chủ tịch UBND thị trấn Phù Mỹ – đã báo cáo tóm tắt tình hình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách năm 2014 của thị trấn và hứa sẽ chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan hợp tác tốt với Đoàn thanh tra, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn làm việc. 
 
Ông Nguyễn Văn Định Hà-Chủ tịch UBND thị trấn Phù Mỹ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách của thị trấn
Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc Sở Tài chính nêu rõ: 
Việc tiến hành thanh tra tài chính tại UBND thị trấn Phù Mỹ nằm trong kế hoạch thanh tra thường kỳ của Thanh tra Sở Tài chính và là công việc thường xuyên của Sở Tài chính nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định. Đây là cuộc thanh tra thứ tư thuộc kế hoạch thanh tra năm 2015 của Thanh tra Sở Tài chính được tiến hành.

 
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai-Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra

Việc tiến hành thanh tra tài chính tại UBND thị trấn Phù Mỹ nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác của thị trấn. Qua thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và các khuyết điểm, sai phạm (nếu có) để đơn vị thấy được và chấn chỉnh theo đúng quy định hiện hành, giúp đơn vị sử dụng các nguồn tài chính đúng mục đích, tiết kiệm, tránh lãng phí. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đoàn thanh tra tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những bất cập (nếu có) trong cơ chế chính sách cần đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Để đạt được mục đích như đã nêu, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc Sở Tài chính – nhắc nhở Đoàn thanh tra cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc một cách trung thực, khách quan, đảm bảo tuân thủ pháp luật quy định trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách; lãnh đạo UBND thị trấn Phù Mỹ và các bộ phận, cá nhân có liên quan cần phải tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hợp tác với Đoàn thanh tra trong thời gian Đoàn làm việc tại đơn vị./.

Thanh tra Sở Tài chính