Cỡ chữ:A | A- |A+

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi thư chúc mừng năm mới 2023

Bài đăng vào lúc: 16:59:00, ngày: 28/12/2022 GMT +7


Trang TTĐT Sở Tài chính Bình Định trân trọng giới thiệu toàn văn Thư Chúc mừng của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: