In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bài đăng vào lúc: 17:07:00, ngày: 10/01/2023 GMT +7


          Chiều ngày 09/01/2023, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng tham dự có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND và Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Lãnh đạo các Công ty TNHH 100% vốn nhà nước; phóng viên Báo Bình Định, Đài phát thanh và truyền hình Bình Định đến dự và đưa tin. Về phía Sở Tài chính có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, người lao động của cơ quan.
          Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo
        
  Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 15.662,5 tỷ đồng, vượt 28,4% dự toán năm và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa đạt 14.790,7 tỷ đồng, vượt 32,8% dự toán năm và tăng 12% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì thu nội địa đạt 8.057,4 tỷ đồng, vượt 15% dự toán, tăng 12,9% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 20.937,3 tỷ đồng, vượt 21,9% so với dự toán, tăng 19,8% so với cùng kỳ.
          Năm 2022, hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 188 công trình, với giá trị thẩm tra, phê duyệt quyết toán 4.446,831 tỉ đồng và qua công tác thẩm tra, đã giảm, trừ các chi phí không đúng chế độ quy định, tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước 9,293 tỉ đồng (tăng 51,7% so với năm 2021).
          Việc quản lý, mua sắm tài sản công đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng quy định nhà nước. Trong năm 2022, đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thành công 07 gói thầu mua sắm tập trung qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (với tổng giá trị trúng thầu là 91,924 tỷ đồng), tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 2,067 tỷ đồng (giảm gần 2,2% so với dự toán mua sắm do các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản lập, phê duyệt).
          Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của 10 doanh nghiệp có vốn nhà nước (trong đó có 05 doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ) và đến thời điểm hiện nay các doanh nghiệp thực hiện tốt việc bảo toàn vốn tại doanh nghiệp.
          Trong năm 2022, hoàn thành 03/3 cuộc thanh tra tài chính theo kế hoạch (tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra và thu hồi nộp vào NSNN 75,8 triệu đồng). Thông qua công tác thanh tra đã phát hiện và kiến nghị sửa đổi các chế độ, chính sách bất cập; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, từ đó phát huy được hiệu quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra.
          Về công tác cải cách thủ tục hành chính: Đến nay có 29/35 TTHC trực tuyến toàn trình (6/35 TTHC trực tuyến một phần). Năm 2022 đã trả kết quả trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị hơn 2.792 hồ sơ (không có hồ sơ trả trực tiếp) và cắt giảm thời gian giải quyết 01 TTHC thuộc lĩnh vực công sản.
          Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức và đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn, Sở Tài chính đã xây dựng và đưa vào khai thác một số phần mềm ứng dụng trong công tác chuyên môn như: Phần mềm quản lý lưu trú (hơn 300 hồ sơ/năm); cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp (tiếp nhận hơn 5.307 hồ sơ/năm của hơn 600 doanh nghiệp); Quản lý tiền lương; Báo cáo định kỳ và phần mềm Quản lý ngân sách (Quyết định số 38/2020/QĐ-STC ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh). Các phần mềm đã đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ công tác quản lý tài chính, ngân sách
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023:
- Thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 được HĐND tỉnh đã thông qua: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 13.650 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương là 18.699,4 tỷ đồng.
- Phối hợp ngành Thuế tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Bám sát, rà soát từng chỉ tiêu thu ngân sách đã được HĐND tỉnh giao đầu năm.
- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh đi đến chấm dứt tình trạng chậm quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.
- Phối hợp các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác mua sắm tập trung một số loại hàng hóa theo quy định của Trung ương và của tỉnh, nhằm bảo đảm việc sử dụng ngân sách trong mua sắm tài sản công tiết kiệm, hiệu quả.
- Triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định và Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính ngân sách, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý tài sản, quản lý thu, chi ngân sách,...
- Triển khai thực hiện chuyển đổi Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải thành công ty cổ phần theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 292/TTg-ĐMDN ngày 01/04/2022.
- Rà soát danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để làm cơ sở thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh
Ngoài ra, Sở Tài chính đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính về bố trí kinh phí trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, đảm bảo tính khả thi sau khi được UBND tỉnh quyết định ban hành. Đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo công tác lập quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đúng quy định. Các đơn vị có chức năng phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp, Ban Quản lý Dự án Giao thông) chủ động có kế hoạch tổ chức triển khai đấu giá thu tiền sử dụng đất ngay từ đầu năm và thực hiện đấu giá đều trong năm, không tập trung vào quý IV.
Cũng tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo: Cục Thuế, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND Thị xã An Nhơn UBND Thị xã Hoài Nhơn đã trình bày các tham luận về công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những đóng góp, nỗ lực của Sở Tài chính về công tác quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước năm 2022. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở Tài chính phải hoàn thành mục tiêu thu, chi ngân sách đã được HĐND tỉnh thông qua; phải có định hướng công tác thu dài hạn, có kịch bản thu, chi ngân sách hợp lý, khoa học. Thu chi ngân sách phải công khai, minh bạch theo định hướng của tỉnh, phù hợp từng địa bàn; chi ngân sách nhà nước có hiệu quả. Trong công tác thu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thu đúng, thu đủ, thu văn minh và quyết liệt chống thất thu. Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương phải tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân để nguồn thu bền vững. Công tác chi tiêu ngân sách phải hiệu quả, an toàn, đúng quy định; tập trung rà soát, xử lý các dự án còn vướng mắc, tồn đọng. Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; nghiên cứu, tham mưu việc triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước tại các DN có vốn Nhà nước. Bên cạnh đó, chú trọng đến công tác chuyển đổi số; đổi mới cung cách làm việc và đào tạo cán bộ ngành tài chính từ tỉnh đến xã, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
Đồng chí Đào Hữu Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế trình bày tham luận


Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải trình bày tham luận


Đồng chí Nguyễn Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận

Đồng chí Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Quy Nhơn trình bày tham luận


Đồng chí Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn trình bày tham luậnĐồng chí Lê Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn trình bày tham luận
 


Quang cảnh Hội nghị

Tô Hiếu Toàn – Văn phòng Sở.