Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Phát động phong trào cán bộ, công chức Sở Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

Bài đăng vào lúc: 17:03:00, ngày: 29/08/2019 GMT +7


Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, chiều ngày 28/8/2019 Sở Tài chính Bình Định tổ chức buổi phát động phong trào cán bộ, công chức Sở Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Tham dự buổi phát động có Ban Lãnh đạo Sở và toàn thể CBCC của Sở Tài chính.
 
Ông Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua

Thay mặt Ban Lãnh đạo Sở Tài chính, Giám đốc Sở phát động phong trào cán bộ, công chức Sở Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025  với mục đích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện.
Nội dung thi đua:
Đối với các phòng thuộc Sở: Thi đua xây dựng cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung, công việc có liên quan đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc được giao. Nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới về chế độ, định mức phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật, làm cơ sở để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC để phục vụ các cơ quan, doanh nghiệp tốt hơn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Văn phòng điện tử liên thông trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, giảm thời gian, kinh phí ngân sách nhà nước và qua đó công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan.
Đối với cán bộ, công chức: Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp. Tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng. Công chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; không vụ lợi vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao. Trong giao tiếp với các đồng nghiệp hoặc các cơ quan, đơn vị có quan hệ công tác, cán bộ, công chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn và giải thích những thắc mắc cho các cơ quan, đơn vị. Không gây khó khăn, phiều hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ vô cảm trước những bức xúc của người dân. Tâm huyết, tận tụy với công việc và có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao; có tinh thần cầu thị, lắng nghe và gương mẫu trong thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan. Đồng thời, sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác.
Toàn cảnh buổi phát động phong trào thi đua

Tô Hiếu Toàn – Văn phòng Sở