Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tập huấn Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bài đăng vào lúc: 10:25:58, ngày: 25/01/2018 GMT +7


 
Ảnh: NGƯT.TS Bùi Phụ Anh - Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Kế toán khai mạc Hội nghị tập huấn

Đợt tập huấn được tổ chức trong 03 ngày tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và được chia làm 02 đợt: Đợt 1 (đối với các đơn vị sự nghiệp, hành chính khối tỉnh) từ ngày 17-18/01/2018; đợt 02 (khối với đơn sự nghiệp, hành chính khối huyện) từ ngày 18-19/01/2018.
Đợt tập huấn đã thu hút 666 cán bộ là kế toán, phụ trách kế toán của các đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh và khối huyện đăng ký tham dự.
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng NSNN.
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc có tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài hoặc có nguồn phí được khấu trừ, để lại thì phải lập báo cáo quyết toán theo quy định…
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – PGĐ Sở Tài chính phát biểu tại Hội Nghị

Tại đợt tập huấn, giảng viên Tiến sỹ Bùi Thị Yến Linh - Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi (trực thuộc Bộ Tài chính) đã trình bày tóm tắt nội dung của Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, nêu những điểm mới, điểm khác so với quy định cũ là Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cách vận dụng quy định mới để tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và phần nào đã giải đáp các thắc mắc còn vướng khi áp dụng tại các đơn vị.
Đợt tập huấn, bước đầu đã tạo điều kiện cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh tóm tắt khái quát được công tác kế toán tại đơn vị mình công tác để hiệu chỉnh cho phù hợp khi Thông tư số 107/2017/TT-BTC đã có hiệu lực thi hành bắt đầu kể từ ngày 01/01/2018.

Phan Hoàng Mai  - Phòng TCHCSN