In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Bài đăng vào lúc: 16:30:00, ngày: 27/04/2023 GMT +7


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh tại Công văn số 39-CV/ĐTN ngày 20/4/2023 về việc đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.
    
Trên cơ sở đó, ngày 24/4/2023 Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII” trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm với sự tham gia của 100% đoàn viên, kết quả đạt được từ 60/100 điểm trở lên. 

                 
(Ảnh: các đoàn viên tham dự cuộc thi)
Kết quả điểm thi của một số đoàn viên Sở Tài chính:

 
                                       
                         
Qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến cho các Đoàn viên những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII; đồng thời khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ góp phần xây dựng một thế hệ Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có hoài bão, khát vọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.