Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII

Bài đăng vào lúc: 12:00:00, ngày: 08/08/2019 GMT +7


Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND thị xã An Nhơn về thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII và HĐND TX khóa XI, ngày 05/8/2019, ông Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đơn vị thị xã An Nhơn tiếp xúc cử tri tại phường Nhơn Thành và xã Nhơn Phúc.
Tiếp xúc cử tri xã phường Nhơn Thành và xã Nhơn Phúc

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Hoàng Nghi – Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đã báo cáo cử tri một số nội dung: Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII, theo đó, kỳ họp vừa qua đã nghiên cứu 48 báo cáo và 25 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Sau khi nghe thảo luận và chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII đã thông qua 27 Nghị quyết, trong đó có 03 Nghị quyết về công tác bầu cử và 24 Nghị quyết quan trọng khác như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định (trong đó có một dự án quan trọng như: Mở rộng tuyến đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát); Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành; Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh…); Nghị quyết về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025…
Sau khi nghe Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND thị xã báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII, một số cử tri tiếp tục có ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình.
Kết thúc hội nghị, Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các cử tri để tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.
Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các cử tri
                      
Thái Công Luận, Phòng QLNS